Gebouw

Van de historische abdij zijn drie delen herbestemd:

-Het Dormitorium (1597) was de slaapruimte van de zusters en is momenteel een ruimte voor tijdelijke projecten

-De 17de eeuwse  kapel is nu onderdeel van het Museum Kortrijk 1302

-De 19de eeuwse  kapel van de Arme Klaren is ingericht als auditorium en filmzaal

Deze historische kern is aangevuld met een nieuwbouw waar je o.m. de balie, cafetaria, vestiaire en toiletten vindt.