Erfgoedzines in de klas

Op een creatieve manier erfgoed uit je omgeving leren kennen in de klas? Dat doe je met het pakket Do-It-Yourself ERFGOEDZINE. Een zine is een zelfgeschreven en -getekend magazine, stripverhaal of boekje. Bij het maken van een erfgoedzine neem je het erfgoed in de buurt onder de loep. Hoe kijk jij naar Kortrijk? Wat vind je belangrijk om te koesteren en te bewaren voor volgende generaties?

Via filmpjes, erfgoedfiches en een stappenplan knutselt elke leerling een uniek boekje met interessante erfgoedweetjes uit de streek.

3de graad lager onderwijs
GRATIS
Duur: 2 dagen

Kies één erfgoedzine uit, scan het in en zend het naar musea@kortrijk.be. Je maakt kans om de hele klas te trakteren op kalletaart. Wij zorgen ervoor dat de kaart persoonlijk aan jouw school wordt geleverd. Wist je trouwens dat ook de Kortrijkse kalletaart erfgoed is?

Wil je het lespakket met stappenplan en filmpjes gratis ontvangen? Stuur dan een mailtje naar musea@kortrijk.be